Darz Bór

 

   Witamy serdecznie na stronie Koła Łowieckiego "WIENIEC" w Wabrzeźnie

   Początki naszego Koła sięgają 1949 roku, więcej na temat historii w dziale Historia Koła.
   Zapraszamy również do galerii zdjęć gdzie znajdują się zdjęcia pamiątkowe.

  Mamy nadzieję że czas spędzony na przeglądaniu strony, będzie tak samo przyjemny,
  jak polowanie w czasie pełni.

 

Konsultacje nad nowym Statutem PZŁ
#prawołowieckie #statut #PZŁ #myśliwy
Polski Związek Łowiecki w ślad za pismem przesłanym do zarządów okręgowych PZŁ oraz kół łowieckich w II połowie czerwca, zaprasza do wysyłania propozycji założeń w ramach konsultacji do nowego Statutu PZŁ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i szanując opinię wszystkich myśliwych – każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo wnieść swoje uwagi do jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zrzeszenia.

Swoje uwagi należy wnosić do zarządów kół łowieckich lub do zarządów okręgowych PZŁ. Jednocześnie przypominamy, że nadesłane propozycje nie mogą wykraczać poza delegację ustawową zawartą w art. 32 ust. 4 pkt 1-12 znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie.

Przedmiotowe propozycje zarządy okręgowe PZŁ zobligowane zostały przesłać do Zarządu Głównego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Introdukcja bażanta łownego - Zasiedlanie łowisk

Współczesna gospodarka łowiecka jako pierwsza daje sygnały o niepokojących zmianach w środowisku przyrodniczym, które objawiają się ostrym regresem liczebności jakim jest Bażant Łowny. Nasze Koło w koleżeńskiej atmosferze i w doborowym towarzystwie przeprowadziło  introdukcje bażanta łownego, doświadczenie zostało wykorzystane z dużym powodzeniem już w latach sześćdziesiątych.

Czytaj więcej: Introdukcja bażanta łownego - Zasiedlanie łowisk

Wsiedlenie Królika

Pomimo iż polski związek łowiecki niewiele może zrobić w kwestii ekspansji dzikiej zwierzyny to może mieć wpływ na stan zwierzyny na polach i lasach. Koło Łowickie Wieniec w Wąbrzeźnie w celu poprawy sytuacji zwierzyny drobnej prowadzi akcje ponownego wsiedlenia Dzikiego Królika. Nie jest to łatwe dlatego też koło łowieckie długo przygotowuje się do wprowadzeniem takiego zabiegu. 

Czytaj więcej: Wsiedlenie Królika