Wsiedlenie Królika

Pomimo iż polski związek łowiecki niewiele może zrobić w kwestii ekspansji dzikiej zwierzyny to może mieć wpływ na stan zwierzyny na polach i lasach. Koło Łowickie Wieniec w Wąbrzeźnie w celu poprawy sytuacji zwierzyny drobnej prowadzi akcje ponownego wsiedlenia Dzikiego Królika. Nie jest to łatwe dlatego też koło łowieckie długo przygotowuje się do wprowadzeniem takiego zabiegu. 

Dziś 2 marca 2013 roku w sobotni porank myśliwi wypuścili kilka Królików przygotowując im odpowiednie środowisko.

Królik jest rodzimym komponentem biocenoz leśnych i powinien nim pozostać przy obecnym, niskim zagęszczeniu.Środowisko Polski utrudnia dynamiczny rozwój populacji i uzyskiwanie wysokiego przyrostu, mierzonego stopniem przeżywalności młodych. Myśliwi wprowadzają zadrzewienia śródpolne, pielęgnują już istniejące. Prowadza ścisły monitoring drapieżników na danym terenie. 

Zapraszamy do galeri zdjęć